logo

Virgin Mobile

Res-Tel Rzeszów Abonament Virgin Mobile

 

Poniżej prezentujemy Państwu podstawowe wymagania jakie należy spełnić w celu:

- rejestracji numeru w Virgin Mobile

- przeniesienia numeru do Virgin Mobile

- cesji numeru będącego w Virgin Mobile

- utworzenia abonamentu

-aktualizacji danych numeru będącego w sieci Virgin Mobile

 

Res-Tel Virgin Mob ile Rzeszów

PRZENIESIENIE NUMERU DO VIRGIN MOBILE W NASZYM PUNKCIE

Virgin Mobile to wirtualny operator, oferujący możliwość przeniesienia numeru z dowolnej polskiej sieci, i takiego to przeniesienia jesteście Państwo w stanie dokonać w naszym sklepie.

Przenoszenie numeru do innego operatora jest możliwe tylko wtedy, gdy numer jest zarejestrowany u dotychczasowego operatora.

Rejestracja numeru dotyczy numerów z ofertą na kartę (prepaid). Numery w ofercie abonament/mix (postpaid) są już zarejestrowane.

Numer zarejestrować można najczęściej w punkcie dotychczasowego operatora.

Aby przenieść numer w naszym punkcie należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty, paszport , karte pobytu) na podstawie którego dokonujemy weryfikacji danych właściciela karty SIM.

Przenieść numer może tylko właściciel na którego zarejestrowana karta jest u innego operatora.

KIEDY MOGĘ DOŁĄCZYĆ DO VIRGIN MOBILE?

* Na koniec okresu wypowiedzenia (umowa na czas nieokreślony) – jest to opcja dla klientów, których umowa już wygasła, ale jest automatycznie przedłużana z miesiąca na miesiąc. W tym przypadku termin przeniesienia jest uzależniony od operatora, od którego przenoszony jest numer. Nalicza on 30 dni pełnego okresu rozliczeniowego (tzn., że jeśli okres rozliczeniowy jest już rozpoczęty w dniu, kiedy wysyłamy wniosek do operatora, operator wyznaczy datę przeniesienia, która wynosi okres rozliczeniowy trwający 30 dni + ilość dni do końca trwającego właśnie miesiąca).

* Na koniec umowy (umowa na czas określony) – jest to opcja dla klientów z umową, której termin końcowy jeszcze nie minął. Tu termin przeniesienia jest uzależniony od operatora, od którego przenoszony jest numer i wskazywany jest na dzień zakończenia umowy. Przy czym jeśli w dniu, kiedy wysyłamy wniosek do operatora, ostatni okres rozliczeniowy już trwa, operator może wskazać termin przeniesienia opóźniony o kolejny okres rozliczeniowy, jeśli w umowie uwzględniony jest obowiązkowy okres wypowiedzenia.

* Konkretna data - to opcja z której przede wszystkim korzystają użytkownicy numerów na kartę. Jej użycie przez posiadaczy abonamentów i ofert mix jest dozwolona, jednakże związana jest z uznaniem przez klienta możliwości kary finansowej za nie dochowanie warunków umowy z dotychczasowym operatorem. Jest to opcja, z której powinni korzystać użytkownicy posiadający ofertę na kartę lub chcące zerwać umowę z operatorem natychmiast i zapłacić karę.

 

AKTYWACJA NUMERU W VIRGIN MOBILE

Po otrzymaniu podpisanych dokumentów i zweryfikowaniu danych (załatwia za Państwa to nasz punkt), dział Obsługi Klienta Virgin Mobile Polska kontaktuje się z dotychczasowym operatorem, by ustalić datę przeniesienia numeru. O wyznaczonym terminie poinformujemy klienta wiadomością SMS.

Przerwa w świadczeniu usługi podczas procesu przeniesienia numeru może trwać do 24h. Aby aktywować numer w naszej sieci klient musi wykonać pierwsze połączenie z nowej czystej karty SIM którą otrzymał w Punkcie w wyznaczonym dniu przeniesienia - do tego momentu karta będzie nieaktywna i nie będzie można się na nią dodzwonić.

REJESTRACJA KART PRE-PAID W NASZYM SKLEPIE

1. W celu realizacji procesu rejestracji kart SIM klient powinien posiadać :

2. Dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub kartę pobyty)

3. KRS lub wydruk z CRIDG firmy lub pełnomocnictwo do reprezentacji spółki

4. Nowy starter z nieaktywną kartą SIM

5. W procesie rejestracji karty SIM mamy dwie ścieżki obsługi klienta :

6. Rejestrację numeru można w pełni zrealizować w Punkcie Sprzedaży, jak również rozpocząć na stronie www.virginmobile.pl a zgodność danych z dokumentem tożsamości potwierdzić w Punkcie Sprzedaży

 

UWAGA! Osoby niepełnoletnie mogą zarejestrować kartę SIM po
ukończeniu 13 roku życia. Rejestrację kart SIM dla tych osób
realizujemy wyłącznie na podstawie tymczasowego dowodu
tożsamości

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PROCESU CESJI

 

W trakcie realizacji cesji w Punkcie handlowym muszą być obecne obie osoby których dotyczy cesja.

Dokumenty niezbędne do realizacji cesji

1.Umowa o przeniesienie praw i obowiązków (dostępna do wypełnienia w Punkcie sprzedaży)

2.Dowód osobisty osoby przejmującej numer

3.Dowód osobisty osoby przekazującej numer

4. KRS i/lub pełnomocnictwo dla reprezentanta firmy w przypadku Cesji z/na firmę.

Pracownik Punktu handlowego weryfikuje na podstawie okazanych dokumentów tożsamości dane osobowe osoby przekazującej i przejmującej numer a następnie potwierdza weryfikację swoim czytelnym podpisem na Umowie cesji.

Na zakończenie obsługi procesu cesji Pracownik Punktu handlowego drukuje 3 egzemplarze umowy – dla przekazującego numer, dla przejmującego numer oraz dla Virgin Mobile. Osoby realizujące cesję podpasują wydrukowane egzemplarze.

Każda ze stron umowy musi zostać zaparafowana

Najczęsćiej zadawane pytania i odpowiedzi.

Więcej informacji o usługach i ofercie Virgin Mobile znaleźć można na www.virginmobile.pl

Bądź z nami w kontakcie

Res-Tel

Tel: +48 173000150

35-025 Rzeszów Jagiellońska 9

Serwis telefonów: 692 082 713

Właściciel: 604 959 776

lady_gsm@tlen.pl

Godziny otwarcia:

(Pon.- Pt.) 09:00 do 18:00

(Sob.) 10:00-14:00

nr konta bankowego:

71160014621835864220000001

© Copyright Restel Emilia Flis . All Rights Reserved